(77) 5432 452(77) 442 50 07
ZAWSZE przy podpisaniu umowy na stałą współpracę, szkolenia podstawowe i okresowe dla pracowników realizujemy w cenie obsługi !!!

Sprzęt PPOŻ

GaztechPosiadamy w sprzedaży gaśnice firmy Gaz-Tech (oraz innych wiodących producentów na Polskim rynku o masie proszku 1kg i większej. Wszystkie Oferowane przez nas gaśnice posiadają świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, odpowiadają normom europejskim EN-3 oraz uzyskały zgodność z dyrektywą 97/23/EEC, której potwierdzeniem jest nadany znak CE. Między innymi posiadamy w sprzedaży gaśnice proszkowe typu GP-1Z-BC, które są powszechnie stosowane w samochodach.

W swojej ofercie posiadamy:
- gaśnice i agregaty proszkowe
- gaśnice i agregaty pianowe
- gaśnice śniegowe
- urządzenia gaśnicze sprzętu elektronicznego CO2
- hydranty i prądownice
- apteczki
- tablice ostrzegawcze (informacyjne)
- i inne

Zasady wyposażenia obiektów w gaśnice

Na podstawie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic lub w gaśnice przewoźne. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

§28 ust.1 w/w rozporządzenia określa obowiązek wyposażenia obiektów wyłącznie w takie gaśnice, które spełniają wymagania Polskich Norm wydawanych od 1992 r., odpowiedników norm europejskich EN (PN - EN). Dotyczy to nie tylko obiektów nowych, ale także istniejących. O spełnieniu tych wymagań świadczy oznaczenie normy na etykiecie wraz z trwałym oznakowaniem daty produkcji zbiornika - od 1992 r. Inne gaśnice należy wycofać z eksploatacji.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

   1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym 
      urządzeniem gaśniczym:
      a. zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V
      b. produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2
      c. zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem

   2. na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem
      zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

 

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:

   1. w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 
       a. przy wejściach do budynków
       b. na klatkach schodowych
       c. na korytarzach
       d. przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz
   2. w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła
       (piece, grzejniki)

   3. w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji,
       jeżeli pozwalają na to istniejące warunki

 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

    1. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek,
        do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m

    2. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m

 

ImagePrzy ustaleniu rodzaju sprzętu gaśniczego należy stosować następujące zasady:

1. do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego np. drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe

2. do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych, topiących się np. benzyn, alkoholi,) stosuje się zmiennie gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe, proszkowe

 

3. do gaszenia pożarów grupy C ( gazów palnych np. propanu, acetylenu, gazu ziemnego) stosuje się gaśnice śniegowe, proszkowe

4. do gaszenia pożarów grupy D ( metali lekkich np. magnezu, sodu, litu, potasu) stosuje się gaśnice proszkowe

5. do gaszenia pożarów grupy F (tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych) stosuje się gaśnice pianowe, śniegowe,

6. do gaszenia pożarów poszczególnych grup z indeksem E (urządzeń elektrycznych pod napięciem i innych materiałów znajdujących się w pobliżu tych urządzeń) stosuje się zmiennie gaśnice śniegowe, proszkowe.

Widget Error

Pogoda nie dostpna
http://weather.yahooapis.com/forecastrss?p=PLXX0001&u=c

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

Zamknij